Práskač

Základom je obdĺžnikový papier na ležato. Najmenší dobrý formát je a4 a čím väčší je, tým hlasnejší bude zvuk. 1. Výrazne vyznačíme šírku.
2. Delíme výšku.
Skladáme z hora nadol.
3. Delíme ľavý horný roh len vrchnú vrstvu.
Skladáme z ľavého dolného rohu do pomyselného pravého horného.
4. delíme pravý horný roh len vrchnú vrstvu.
Skladáme s pomyselného pravého dolného do ľavého horného rohu.
5. Obrátime po zvislej osi.
6. opakujeme kroky 3 a 4.
7. Rozstvoríme dohora a otočíme po zvislej osi.
Ak sme pracovali správne, na ľavej aj pravej strane papiera by sme mali mať dva trojuholníky ktorých voľné konce smerujú k stredovej čiare a tvoria jeden veľký trojuholník.
8. Delíme výšku.
skladáme z dola nahor alebo z hora nadol a po tom otočíme po vodorovnej osi.
9. Delíme výšku.
Skladáme z ľava doprava.
10. delíme ľavý dolný roh.
skladáme z pravého dolného do pomyselného ľavého horného rohu len vrchnú vrstvu.
11. Otočíme po zvislej osi.
12. Delíme pravý dolný roh.
skladáme z ľavého dolného do pomyselného pravého horného rohu.

Vznikol nám trojuholník ktorý má dva voľné rohy. Medzi palec a ukazovák pravej pre ľavákov ľavej ruky uchopíme horný roh. Uchopujeme len v oblasti ktorá je tvorená dvomi vrstvami papiera.
Zdvihneme trojuholník a nasmerujeme ho tak aby voľný roh ktorý nedržíme smeroval smerom od nás. A po tom už len zdvihneme ruku do takej mieri aby sme práskač mali za hlavou a prudko ním švihneme smerom nadol (samozrejme najprv pred seba a až potom nadol nie za chrbát). Ak sme pracovali správne, vnútorná časť práskača by sa mala vymrštiť a urobiť hlasné práááásk!!!
Práskač opäť nabijeme zastrčením vymrštenej časti medzi dva trojuholníky ktoré držíme no pozor na prehyb ktorý má každý z vnútornej strany aby ste tam vymrštenú časť nezavadili.
Pokiaľ sa pri švihnutí ani nevymrštila, uistite sa že práskač držíte na rohu tvorenom len dvoma vrstvami papiera a že neprichitávate aj vnútorný trojuholník ktorý sa má vymrštiť. Uistite sa tiež či máte práskač v ruke tak, aby sa vnútorný trojuholník pri švihnutí logicky vymrštiť mohol.
Veľa zábavy a práskania.
R.K.